Sinds 10 april wappert de vlag van ons 25 jarig bestaan in het Middengebied!

25 jaar geleden betrokken de eerst bewoners hun huizen in ons woonproject. Op 11 en 12 september zullen we dit vieren, een feest van bewoners, oud-bewoners en andere betrokkenen.