Over de Groene Marke

Het woonproject de Groene Marke, gelegen in een uitbreidingswijk van Zutphen, Leesten-West, bestaat uit 50 woningen, gesitueerd rondom een centraal binnenterrein. In het midden daarvan ligt het gemeenschapshuis, het Middenhuis.

In de Groene Marke wonen mensen van diverse leeftijden, met verschillende inkomens en in verschillende samenlevingsvormen (alleenstaanden, senioren, eenoudergezinnen, stellen met en stellen zonder kinderen). In 2020 woonden er 73 volwassenen en 14 kinderen.