Onderhoud

Aanleg en onderhoud worden door de bewoners zelf gedaan, zo nodig in overleg met gemeente. De gemeente betaalt de vereniging het bedrag dat naar gemeentenormen nodig is voor het onderhoud van een gebied van deze omvang

Eens per twee weken wordt op de zaterdagmorgen getuinierd door bewoners onder leiding van de Groengroep.

Renovatie molgoot