Binnenterrein: het Middengebied

Het hart van de Groene Marke wordt gevormd door het Middenhuis en het groen daaromheen van het autovrije binnenterrein, het Middengebied. Doordat de woningen in een soort hoefijzervorm rond het Middengebied zijn gebouwd, heeft het geheel een enigszins besloten karakter. Dit Middengebied van circa 3600 m ² is voor het grootste deel gemeentegrond en is voor iedereen vrij toegankelijk.