Activiteiten

Naast het formele bestuur van de vereniging, zijn er verschillende werkgroepen en commissies actief binnen de vereniging. Van de bewoners wordt gevraagd om op basis van vrijwilligheid deel te nemen. Ongeveer de helft van de bewoners is actief binnen één van deze groepen en daarnaast zijn vrijwel alle bewoners actief bij ad hoc activiteiten.

Minimaal twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering (zie Bewonersvereniging), er zijn bijeenkomsten om onderwerpen verder met elkaar uit te diepen, concerten, lezingen, tweewekelijkse tuindagen, koffie-ochtenden, een wekelijks ‘happy hour’, feesten en gezamenlijke maaltijden.

_DSC7468_HR