Middenhuis

Een deel van de grond in het Middengebied is gezamenlijk eigendom van alle woningeigenaren. In 1996 hebben de toenmalige eigenaren bij de notaris laten vastleggen dat die grond, 1000 m2, nader zou worden aangeduid als ‘mandelig eigendom‘ met als doel hierop een gemeenschapshuis te bouwen.

Een deel van het mandelig eigendom (400 m2) werd in 2002 geschonken aan de inmiddels opgerichte “Stichting Projecthuis VWZ”, als bouwterrein voor een projecthuis. In 2003 werd dit gebouw, later Middenhuis geheten,  na een intensieve voorbereidingsperiode met veel zelfwerkzaamheid van de bewoners gerealiseerd.

Het sociale hart van de Groene Marke, zowel voor de bewoners als naar de buitenwereld gericht, was hiermee geboren.

Fundering storten Middenhuis