Mandeligheid

Wie een woning koopt in de Groene Marke koopt daarmee ook een klein stukje grond in het Middengebied als mandelig eigendom.

Het mandelig eigendom is gekoppeld aan het eigendom van de woningen binnen de Groene Marke aan de Joke Smitlaan, de Fien de la Marstraat en de Ien Dalessingel. Er kan geen verdeling van de mandelige grond worden gevorderd, het is dus gemeenschappelijk bezit. Bij verkoop van het eigendom van de woning wordt ook het eigendom in de mandeligheid overgedragen waarbij hetgeen in notariƫle akte is bepaald, wordt overgenomen door de nieuwe eigenaar van de woning.

Bekijk de kadastrale kaart met toelichting om te zien welke grond in mandelig eigendom is.