Huren

De eigenaar van de huurwoningen is Woonbedrijf ieder1. Er is een goede samenwerking tussen Woonbedrijf ieder1 en de Groene Marke. De toewijzing van de huurwoningen ligt – binnen de bestaande officiële richtlijnen (zie woonkeus-stedendriehoek.nl) – bij de bewonersvereniging van de Groene Marke.

Deze heeft daarvoor een Aspirant Bewoners Commissie, kortweg ABC, ingesteld. Wie in aanmerking wil komen voor een woning en voldoet aan de eisen van de gemeente Zutphen, kan zich na een gesprek met de ABC op een belangstellendenlijst voor een bepaalde huurwoning laten plaatsen en zich daarmee als aspirant-lid van de bewonersvereniging inschrijven. Als aspirant-lid kan men deelnemen aan verschillende activiteiten (bijeenkomsten, maaltijden, groengroep e.d.).

Aspirant Bewoners Commissie

Deze commissie verzorgt het beheer van de lijsten met belangstellenden en doet toewijzingsvoorstellen aan het Woonbedrijf bij vrijkomende woningen. De ABC bestaat uit minimaal twee leden, die op voordracht van het bestuur door de Algemene Leden Vergadering worden benoemd.

Inschrijving

Nadat iemand belangstelling heeft getoond voor een huurwoning, kan een gesprek met twee leden van de ABC volgen. In dit gesprek wordt informatie gegeven over enerzijds de Groene Marke, zoals doelstelling, gebruiken en verplichtingen die verbonden zijn aan het lidmaatschap. Daarnaast wordt kennisgenomen van de leef- en interessewereld van de belangstellende. Het doel van dit gesprek is elkaar te leren kennen en te kijken of de wederzijdse belangen en interesses bij elkaar passen. Als dit het geval is, kan de belangstellende als aspirant-lid worden ingeschreven.

Toewijzing

Wanneer een huurwoning vrijkomt, worden de aspirant-leden voor deze woning uitgenodigd voor een bezichtiging en gesprek. Na de gesprekken met deze aspirant-leden volgt een keuze van de ABC. Deze keuze wordt doorgegeven aan het bestuur van de bewonersvereniging die de betreffende gegadigde(n) voordraagt aan Woonbedrijf ieder1. Het woonbedrijf komt tenslotte na een laatste gesprek met de gegadigde(n) tot de definitieve toewijzing.