Huren

De eigenaar van de huurwoningen is Woonbedrijf ieder1. Er is een goede samenwerking tussen Woonbedrijf ieder1 en de Groene Marke.

De toewijzing van de huurwoningen ligt – binnen de bestaande officiële richtlijnen – bij de bewonersvereniging van de Groene Marke, die daarvoor een huurcommissie heeft ingesteld. Wie in aanmerking wil komen voor een woning en voldoet aan de eisen van de gemeente Zutphen, kan zich op de wachtlijst laten plaatsen bij de huurcommissie. Mensen op de wachtlijst worden aspirant-lid en kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten (bijeenkomsten, maaltijden, groengroep e.d.).

Huurcommissie

De Huurcommissie behartigt de belangen van de huurders, verzorgt het beheer van de wachtlijsten en doet toewijzingsvoorstellen bij vrijkomende woningen.

De Huurcommissie bestaat uit minimaal twee leden, die op voordracht van het bestuur door de Algemene Leden Vergadering worden benoemd.

Inschrijving

Nadat iemand belangstelling heeft getoond voor een huurwoning, volgt een gesprek met een lid van de Huurcommissie. In dit gesprek wordt informatie gegeven over enerzijds de Groene Marke, zoals doelstelling, gebruiken en verplichtingen die verbonden zijn aan het lidmaatschap. Daarnaast wordt kennis genomen van de leef- en interessewereld van de belangstellende. Het doel van dit gesprek is elkaar te leren kennen en te kijken of de wederzijdse belangen en interesses bij elkaar passen. Als dit het geval is, wordt de belangstellende als aspirantlid ingeschreven op de wachtlijst.

Toewijzing

Wanneer een huurwoning vrijkomt, kan degene die bovenaan de wachtlijst staat de woning bezichtigen. Als diegene positief beslist geeft de huurcommissie dit door aan het bestuur van de bewonersvereniging die de betreffende gegadigde voordraagt aan Woonbedrijf ieder1. De toewijzing gebeurt – tot nog toe altijd aan de hand van onze voordracht – door Woonbedrijf ieder1.