Naoberschap

‘Naoberschap’ is een belangrijk gegeven in onze gemeenschap. Dat betekent dat we ernaar streven een goede buur te zijn voor elkaar en dat we sociale samenhang als een groot goed zien. Dat uit zich er in dat we elkaar kennen, regelmatig een praatje maken op het rondpad, dat we elkaar ontmoeten in het Middenhuis, bij de soepmaaltijd, borrel of vergadering, dat we naar vermogen samen zorgen voor het onderhoud van het groen in het Middengebied en voor allerlei andere gemeenschappelijke zaken, dat we elkaar helpen als iemand wat extra ondersteuning nodig heeft en elkaar met rust laten als dat het prettigste is.