Regenwaterinstallatie

Bij de bouw van de huizen van de Groene Marke is een regenwateropvangsysteem aangelegd. Al het hemelwater dat op daken van huizen en schuurtjes valt, wordt naar betonnen kelders gevoerd die onder 14 tuinschuurtjes liggen. Het regenwater wordt van de kelders met hydrofoorpompen teruggepompt voor toiletspoeling en buitenkranen. Dit opvangsysteem levert een forse besparing op het gebruik van leidingwater.

De bewoners betalen een bijdrage van ca € 20,- per jaar voor onderhoud van het systeem en voor bekostiging van het elektriciteitsverbruik van de pompen. Deze bijdrage is de afgelopen jaren voldoende gebleken.

De pompen en kelders worden onderhouden door de regenwatercommisie. Bij eventuele renovatie van toiletten is het van belang dat de bewoner zich realiseert dat er aan elk toilet twee spoelaansluitingen zijn (voor regenwater en voor leidingwater) en dat deze strikt gescheiden moeten blijven.