Groengroep

De Groengroep maakt de plannen voor het onderhoud van het Middengebied en coördineert de werkzaamheden die hiermee verband houden.

Zij nodigt de bewoners uit om eenmaal per 14 dagen op zaterdagochtend (9.30-12.30 uur) zorg te dragen voor het groen in het Middengebied: wieden, maaien, snoeien en planten waar nodig. Niemand is verplicht, iedereen is welkom, ook iedereen die buiten de Groene Marke woont en het fijn vindt om mee te werken aan deze groene oase.

Regenwatercommissie

De Regenwatercommissie draagt zorg voor het functioneren van de regenwaterinstallatie. Zij herstellen en vervangen pompen, repareren zo nodig andere defecten en maken waterkelders, filters en dakgoten schoon.

Mien Naober

Ongeveer vier maal per jaar valt een nieuwsbrief met artikelen en illustraties van bewoners op de deurmat van elke woning van de Groene Marke: Mien Naober. In Mien Naober worden artikelen van bewoners over allerlei onderwerpen, gedichten, verhalen, ervaringen, discussies, tekeningen en foto’s gepubliceerd. Ook wordt het verslag van de ledenvergadering in Mien Naober gepubliceerd. De redactie bestaat uit drie of vier bewoners.

In het Middenhuis staan – ter inzage – acht lijvige boekwerken met ingebonden oude nummers, van 1992 tot heden.

Middenhuisgroep

De Middenhuisgroep is een groep vrijwilligers die tal van taken verrichten zoals gastvrouwschap (m/v), onderhoud, boodschappen doen, wassen van keukendoeken en schoonmaak. Zij ondersteunen daarmee de middenhuisbeheerder in haar taken. Wil je een ruimte huren in het Middenhuis?

Cultuurgroep

De Cultuurgroep verzorgt culturele evenementen in de vorm van bijvoorbeeld concerten in het Middenhuis, ook bedoeld voor mensen van buiten de Groene Marke.

De sfeervolle ronde zaal is daarvoor heel geschikt.

Energiegroep

De vijftig woningen en het Middenhuis zijn destijds (respectievelijk 1996 en 2003) ecologisch en energiezuinig gebouwd. Sindsdien zijn er nieuwe mogelijkheden gekomen om met name het Middenhuis en waar mogelijk de woningen nog energiezuiniger te maken. Bovendien willen wij aansluiten bij het huidige streven om van het aardgas af te gaan.

Op een aantal woningen dat nog geen zonnepanelen had, is in een collectief project zonnepanelen geïnstalleerd. Er worden pilots opgezet voor diverse soorten warmtepompen.

De Energiegroep is bezig met het energieneutraal maken van de woningen van de Groene Marke. Een combinatie van (lucht)warmtepompen, zonnepanelen, goed geïsoleerde huizen en bewust energiegebruik door bewoners zijn hierbij speerpunten.
De Energiegroep werkt intensief samen met de lokale energiecoöperatie Zutphen Energie (ZE) en met de gemeente. Zo heeft een aantal bewoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een (gratis) bezoek en uitgebreid advies te krijgen van een energiecoach van ZE.

De Groene Marke doet mee aan de Duurzame Huizen Route van de Gemeente Zutphen.

Commissie Verlichting

De taak van deze commissie is het beheer van de verlichting van het rondpad in het Middengebied.

Deze verlichting bestaat uit tientallen T-vormige houten paaltjes met LED-lampjes, op zonne-energie en licht/donker sensors. Het beheer bestaat uit het verhelpen van storingen en af en toe een verfbeurt.

Soepcom

De Soepcommissie organiseert elke eerste zaterdag van de maand een gezamenlijke soepmaaltijd in het Middenhuis, door en voor bewoners: de soepcom. Er staan dan twee soepen, brood en smeersels op het menu, gemaakt door thuiskoks. Er wordt een bijdrage gevraagd om de kosten te dekken.

Samen eten is vooral gezelligheid met elkaar. Gasten zijn altijd welkom.

Happy Hour

Elke vrijdag van 17.00 tot 18.30 uur kunnen bewoners elkaar ontmoeten in het Middenhuis voor een drankje en een knabbeltje tegen kostprijs.

De Lief- en Leedpot

De commissie Lief- en Leedpot geeft medebewoners een attentie als zich een blijde of verdrietige gebeurtenis voordoet. Ook krijgt iedereen die jarig is een kaartje in de bus.

_DSC3114_HR

Onderhoud Groengroep

_DSC3134_HR

Regenwatervoorziening