De Stichting

Voor de bouw van het Middenhuis is door de Bewonersvereniging indertijd een nieuwe rechtspersoon in het leven geroepen: Beheerstichting Groene Marke (aanvankelijk Stichting Projecthuis Vernieuwend Wonen Zutphen geheten). Die aparte rechtsvorm maakt dat leden van de Bewonersvereniging niet aansprakelijk zijn voor de grote financiële aansprakelijkheid van bouw en exploitatie. De Beheerstichting heeft mandaat van de Bewonersvereniging en kon daardoor indertijd slagvaardig optreden in de fase van voorbereiding en uitvoering van de bouw en is nu verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van het gebouw.

”Projecthuis” was de werknaam waaronder het gemeenschapshuis ontworpen en gebouwd is. Toen het gebouw voltooid was heeft het later de naam Middenhuis gekregen.

De Beheerstichting is formeel eigenaar van het Middenhuis en een strook grond daaromheen. Hoewel er twee rechtspersonen zijn (Bewonersvereniging Groene Marke en Beheerstichting Groene Marke), zijn beide in het leven geroepen voor en door de bewoners van de Groene Marke. Sinds begin 2018 vormen dezelfde mensen zowel het bestuur van de Bewonersvereniging als het bestuur van de Beheerstichting en functioneren daardoor in de praktijk als ware het één bestuur.

De Beheerstichting heeft eigen statuten. Een huishoudelijk reglement is in de maak.