De Stichting

Voor de bouw van het Middenhuis is door de Bewonersvereniging indertijd een nieuwe rechtspersoon in het leven geroepen: Stichting Projecthuis Vernieuwend Wonen Zutphen (SPH). Die aparte rechtsvorm maakt dat leden van de Bewonersvereniging niet aansprakelijk zijn voor de grote financiële aansprakelijkheid van bouw en exploitatie. De Stichting heeft mandaat van de Bewonersvereniging en kon daardoor indertijd slagvaardig optreden in de fase van voorbereiding en uitvoering van de bouw en is nu verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van het gebouw.

”Projecthuis” was de werknaam waaronder het gemeenschapshuis ontworpen en gebouwd is. Toen het gebouw voltooid was heeft het later de naam Middenhuis gekregen.

De Stichting is formeel eigenaar van het Middenhuis en een strook grond daaromheen. Hoewel er twee rechtspersonen zijn (Bewonersvereniging en Stichting Projecthuis), zijn beide in het leven geroepen voor en door de bewoners van de Groene Marke. Sinds begin 2018 vormen dezelfde mensen zowel het bestuur van de Bewonersvereniging als het bestuur van de Stichting en functioneren daardoor in de praktijk als ware het één bestuur.