Spelregels

  • We gaan met respect om met de natuur en met alles wat is aangelegd in het Middengebied en vragen datzelfde van alle bezoekers van alle leeftijden.
  • Het rondpad is een voetpad waar fietsers gedoogd worden.
  • De Groengroep beslist wanneer welk onderhoud zal worden gepleegd. Het is niet de bedoeling dat individuele bewoners op eigen initiatief beplanting aanvullen of wijzigen of anderszins iets aan de inrichting veranderen.
  • Tuinafval uit de eigen tuin wordt als regel via de eigen groenbak of eigen composthoop verwerkt.
  • Alleen op aanwijzing van de Groengroep kan tuinafval naar de composthopen van het Middengebied worden afgevoerd.
  • Honden zijn aangelijnd en poep wordt opgeruimd door de eigenaar.
  • Kinderen uit de omliggende buurt zijn van harte welkom om hier te spelen. Toezicht en verantwoordelijkheid ligt bij hun ouders, niet bij de bewoners van de Groene Marke.
  • In het Middengebied wordt geen vuurwerk afgestoken.
  • Het Middengebied wordt niet gebruikt als hangplek.