Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw apparaat worden geplaatst als je een website bezoekt. Cookies slaan informatie op over jouw websitebezoek. Door middel van cookies kunnen websites je herkennen bij een volgend bezoek.

  • Functionele cookies

Voor het goed functioneren van onze website, gebruiken we functionele cookies. Deze cookies worden automatisch opgeslagen en niet verwijderd wanneer je onze site verlaat of het cookiebeleid niet accepteert. Deze cookies zorgen ervoor dat je niet telkens je e-mailadres en wachtwoord hoeft in te vullen als je deze site opnieuw bezoekt. Ook wordt hierin opgeslagen of je het plaatsen van cookies expliciet geaccepteerd hebt.

  • Analytische cookies

Door middel van analytische cookies verzamelen wij gegevens over het bezoek aan deze website. De statistieken die hieruit voortkomen geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, welke pagina’s goed bezocht worden en wat we eventueel kunnen verbeteren aan onze site. De verzamelde statistieken zijn volledig anoniem en dus niet naar personen te herleiden. Voor deze functionaliteit maken wij gebruik van Google Analytics. Deze cookies worden, zoals eerder beschreven, automatisch geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Meer informatie over wat Google met deze gegevens doet kunt u vinden in de privacyverklaring van Google.

Welke gegevens verzamelen analytische cookies?

Het aantal bezoekers op onze webpagina’s.

De duur van een websitebezoek.

Vanaf welke apparaten onze site bezocht is.

Met welke browsers onze site bezocht wordt.

Hoe je op onze website terecht gekomen bent.

  • Sociale media integratie cookies

Op onze website staan knoppen waarmee je onze content kunt delen via sociale media. Deze knoppen werken in combinatie met cookies die social-media-bedrijven bij jou hebben geplaatst om jou te herkennen wanneer je ingelogd bent op het betreffende sociale netwerk. Wij plaatsten deze cookies dus niet zelf. De gegevens die hiermee verzameld worden kunnen door die social-media-bedrijven voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Verdere informatie hierover is te vinden op de websites van deze bedrijven.

Cookies verwijderen

Zodra je onze site bezoekt, worden cookies op jouw apparaat geplaatst. Als je deze cookies niet op je computer wilt, zul je deze zelf moeten verwijderen. Deze cookies zijn te verwijderen via je browserinstellingen.

Cookies blokkeren

Heb je geen belang bij de extra functionaliteit die onze cookies leveren, dan heb je de mogelijkheid om cookies volledig te blokkeren. Ook dit moet via de browserinstellingen. Voor meer informatie over de werking van je browser verwijzen we je naar de documentatie van je browser.

Privacy

De Groene Marke, gevestigd aan Fie Carelsenstraat 32, 7207 GN Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Fie Carelsenstraat 32, 7207 GN Zutphen

Het bestuur is de Functionaris Gegevensbescherming van de Groene Marke. Het bestuur is te bereiken via bestuur@degroenemarke.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken van bewoners van De Groene Marke

De Groene Marke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@degroenemarke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Groene Marke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

De Groene Marke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bewoner van de Groene Marke) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Groene Marke bewaart je persoonsgegevens die nodig zijn om in te loggen op de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: totdat de persoon verhuist buiten de Groene Marke.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Groene Marke verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden nadat de betrokkene(n) hierover geinformeerd zijn en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Groene Marke gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Groene Marke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@degroenemarke.nl. De Groene Marke wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Groene Marke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bestuur@degroenemarke.nl