Mandeligheid

Een deel van de grond in het Middengebied is gezamenlijk eigendom van de woningeigenaren in de Groene Marke. Bij de realisatie van het woonproject in 1996 hebben de toenmalige eigenaren van de betreffende percelen grond bij de notaris laten vastleggen dat die grond nader zou worden aangeduid als “mandelig eigendom”; bij elkaar 1000 m ²

Het mandelig eigendom is gekoppeld aan het eigendom van de woningen aan de Joke Smitlaan, de Fien de la Marstraat en de Ien Dalessingel. Er kan geen verdeling van de mandelige grond worden gevorderd, het is dus gemeenschappelijk bezit. Bij verkoop van de eigendom van de woning wordt ook dit mandeling eigendom overgedragen  aan  de nieuwe eigenaar van de woning.

Een deel van het mandelig eigendom, 400 m² werd begin 2002 verkocht aan de inmiddels opgerichte stichting “Stichting Projecthuis VWZ”, als bouwterrein voor een projecthuis. Dit is in 2003 vervolgens gerealiseerd en heeft later de naam Middenhuis gekregen.

Middengebied met huizen er om heen.

Fundering storten van het middenhuis.