Vereniging

De Groene Marke heeft de bewonersvereniging als centraal orgaan. Alle bewoners van zowel koop- als huurhuizen zijn lid.

Hoewel er twee rechtspersonen zijn (bewonersvereniging en Stichting Projecthuis), zijn ze beide in het leven geroepen voor en door de bewoners van de Groene Marke. Sinds begin 2018 vormen dezelfde mensen zowel het bestuur van de vereniging als het bestuur van de stichting en functioneren daardoor in de praktijk als ware het één bestuur.

_DSC7488_HR